‘อาฟเตอร์ช็อก’ล้างบางจา�นา�ข้าว!!

Daily News Thailand - - การเมือง -

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เร่งเช็กบิลค่าเสียหายโครงการจ�าน�าข้าว 1.78 แสนล้านบาท ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุความ เดือน ก.พ.ปี 2560 !!

ทบทวนความจาตามท้องเรื่องภายหลังยึด� อา�นาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 รัฐบาล คสช.ได้หยิบยกปมทุจริตจ�าน�าข้าวขึ้นมา ถล่มเครือข่ายพรรคเพื่อไทย อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ!!

“ดาบแรก” “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” กรณีปล่อยปละละเลยไม่ยับยั้งความเสีย หายจากโครงการรับจา�นา�ข้าว ส่งผลให้อดีตนายกฯหญิง ต้องถูกเว้นวรรค การเมือง ตามกติการัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ “ดาบสอง” ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างสืบพยานจา�เลย ที่ มีลุ้นขึ้นขั้นติดคุก ติดตะราง นานนับสิบปี!! “ดาบสาม” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 “มนัส แจ่มเวหา”

และมีมติเอกฉันท์ให้ อดีต นายกฯหญิง ต้องชดใช้20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 3.57 หมื่นล้านบาท!! “ดาบ 4”

เมื่อถูกไล่ต้อน ไปยืนอยู่สุดขอบเหว ทาง เลือกเดียวคือ “สู้ตาย”

ทางรอดสุดท้าย ก็ต้องดิ้นสุดตัว!!.

โดยที่ประชุม ครม. ที่ท่านผู้น �านั่งหัวโต๊ะ ครั้งที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้ศูนย์อา�นวยการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นเจ้าภาพในการ ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ ตามล่าหาคนจ่ายค่าเสียหายจา�นา�ข้าว!! ที่แว่วว่างานนี้จะมีการล้างบางครั้งใหญ่ ไล่ ตั้งแต่ ครม. สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไปจนถึง ข้าราชการ และเอกชนเจ้าของโรงสีทั่วประเทศ ช็อก”

ในกรณีการละเมิด เกิดจากเจ้าหน้าที่หลาย คน ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบค่าสินไหม ทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.