เงินประจ า�ตา�แหน่ง

Daily News Thailand - - การเมือง -

เห็น “พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ” รอง ผบ.ตร. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูป องค์กรต�ารวจ และติดตามการปฏิรูป ระบบงานสอบสวน ที่ สน.ราษฎร์บูรณะ นึกถึงเสียงโอดครวญของพนักงานสอบสวน วัน ที่สวม นี้ผมเลยขอเป็นปากเป็นเสียง เครื่องแบบสีกากีให้ซักหน่อย อะไรที่ผิดกฎหมาย ก็ไม่สมควรได้รับ สา�นักงานตา�รวจแห่งชาติ (สตช.) “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแล นโยบาย สอดประสานกับกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ “บิ๊กป้อม” เดี๋ยวนี้ยังมีสีกากีมะเขือ เทศอยู่อีกหรือไม่ ผู้รักษากฎหมายทา�งานกันอย่างเต็มที่ ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.