เอสเอ็มอีแบงก์รับลูก4.0 ปล่อยกู้สร้าง‘สตาร์ทอัพ’

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 28 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1200 37.9993 43.4885 33.7650 4.3301 7.7575 24.9411 21,650.00 1,325.20 1,325.20 34.8400 39.4475 46.7688 35.6830 4.5713 8.6463 25.7495 21,750.00 1,325.60 1,325.60 21,254.00 21,750.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.96 24.58 24.85 22.34 23.29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.