เตือน7จว.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ปล่อยลงทะเล รับฝนตกหนักทางตอนบนและ น้ำาเหนือไหลหลาก โวกรุงเทพฯน้ำาไม่ท่วม แน่ ชี้ 8 ต.ค.ลุ้น เขื่อนป่าสักฯล้น ให้ทุกจังหวัด ท้ายเขื่อนเตือนประชาชน ระวังระดับน้ำาเพิ่ม 1–1.50 เมตร ชาวบางบาล อยุธยา ใจสู้เดินลุย น้ำาครึ่งเอว ลุยขอหวยศาลเจ้าแม่ต้นเกตุ หวั่น วันหวยออก อาจถูกน้ำาท่วมสูง ด้านอุตุฯเตือน กรุงเทพฯและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.