จักรยาน

Daily News Thailand - - กีฬา -

โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬา จักรยานแห่งประเทศไทยฯ กับศูนย์ฝึกจักรยาน ภูมิภาค (ซีซีซี) ประเทศญี่ปุ่น ที่เลือกให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์ฝึกจักรยานลู่ เพื่อให้ความ รู้ทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจักรยานในภูมิภาค เอเชียในด้านเทคนิคการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จักรยานประเภทลู่ โดยทางซีซีซี จัดส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจักรยานประเภทลู่ชาวญี่ปุ่นเป็น วิทยากร โดยมีนายอากิระ คาโตะ เป็นหัวหน้าผู้ ฝึกสอน และผู้ฝึกสอนอีก 3 ท่าน

สำาหรับโครงการอบรมผู้ฝึกสอน และ นักกีฬาจักรยานประเภทลู่ ซีซีซี ซูเซนจิ โมบาย เทรนนิ่ง แคมป์ 2016 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ย.–6 ต.ค. ที่ห้องลาดพร้าว ชั้น 1 โรงแรม อัญชลีน่า รามคำาแหง กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการ อบรมทั้งสิ้น 22 คน จาก 5 ประเทศ ประกอบ ด้วย ไต้หวัน 6 คน, ฮ่องกง 1 คน, เกาหลี 1 คน, มองโกเลีย 7 คน และประเทศไทย 7 คน ซึ่ง นักกีฬาที่เข้ารับการอบรมเกือบทั้งหมด จะเข้า ร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่เอซีซี แทร็ค เอเชีย คัพ 2016 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง วันที่ 7-9 ต.ค. ที่เวลโลโดรม กกท.หัวหมาก

พล.อ.เดชา เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็น ศูนย์ฝึกของซีซีซี ที่เกิดจากการคัดเลือกของ ประเทศญี่ปุ่น ที่พยายามตระเวนหาประเทศที่จะ ใช้เป็นศูนย์ฝึกจักรยานลู่ และได้เลือกไทยให้เป็น ที่ตั้ง เนื่องจากเล็งเห็นว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.