สั่งปรับราคา แพ็กเกจทัวร์ จีนเที่ยวไทย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ตีกลับร�ค�แพ็ก เกจแก้ศูนย์เหรียญ ดึง ทัวร์จีนเที่ยวไทยแค่ หัวละ 1,000 บ�ทต่อ วัน “พล.อ.ธนะศักดิ์” สั่งปรับเกณฑ์ร�ค�ข ั ้น ต่ำ�ใหม่ แนะกำ�หนด เป็น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.