ทำาผิดก�จราจร ใบสั่งปลิวว่อน

มัก.กยง่า.3.6หยจอมื่ดนรถราช่ยย!

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

บก.02 เผย สถิติ เดือน ก.ย.จับกุมทำ�ผ ิด กฎจร�จรกว่� 3.6 หมื่น ร�ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.