‘อยุธยา-อ่างทอง’อ่วม อพยพชาวบ้านหนีน้ำา

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“กรมชลฯ” เร่งระบ�ยน้ำ�เหนือลงทะเล รับมือ ฝนจะเข้�ถ งึ ร�วกล�งเดือน ต.ค. อีกทั้งน้ำ�ทะเล จะหนุนสูงช่วง 18-19 ต.ค. แต่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.