ชะตากรรม ขรก.

Daily News Thailand - - การเมือง -

อ่าน ข้า ราชการหลายหน่วยงาน ต้องมาร่วมรับผิดชอบกับความเสียหาย “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี

“นายวิษณุ เครืองาม” รองนายก รัฐมนตรี ในค่าเสียหายโครงการรับ จา�นา�ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบ 20% จา�นวนเงิน 35,717 ล้านบาท ส่วนความเสียหายอีก 80% จา�นวน 142,869 ล้านบาท จะต้องตรวจสอบต่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.