สั่งถกเงินสมทบลูกจ้างใหม่ หลังรัฐคลอดกองทุนกบช.

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 29 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1300 38.0780 43.6457 33.5780 4.3313 7.7913 24.9436 21,650.00 1,324.81 1,324.81 34.8500 39.5263 46.9275 35.4950 4.5738 8.6825 25.7520 21,750.00 1,325.58 1,325.58 21,254.00 21,750.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.96 24.58 24.85 22.34 23.29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.