ſ พท.เชื่อเกิดนายกฯคนนอก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อีกด้านหนึ่งนายชัยเกษม นิติสิริ อดีต รมว.ยุติธรรมและแกนนำาพรรคเพื่อไทยกล่าว ว่าในกรณีไม่สามารถโหวตนายกรัฐมนตรีใน บัญชีรอบแรกได้ ต้องใช้กลไกมาตรา 272 เปิด ช่องให้รัฐสภา ของดเว้นบุคคลตามบัญชีที่ พรรคการเมืองเสนอโดยใช้เสียงเพียงกึ่งหนึ่ง ของรัฐสภาเท่านั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสที่จะ ได้นายกรัฐมนตรีนอกบัญชีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ สูง และเห็นว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของจำานวนสมาชิกรัฐสภา เพื่อของดเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจาก บัญชีรายชื่อ โดยอ้างเจตนารมณ์ของประชาชน ในการลงมติคำาถามพ่วงที่ผ่านมาเป็นการ วินิจฉัยแทนประชาชนหรือไม่ เพราะประชาชน อาจไม่ได้คิดเหมือนศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ โดยเฉพาะในตัวคำาถามพ่วงไม่ได้ระบุให้อำานาจ ส.ว.สามารถของดเว้นนายกรัฐมนตรีนอกบัญชี ที่พรรคการเมืองเสนอได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.