ลุ้นผลตรวจเด็กหัวเล็ก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 29 ก.ย. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ได้มี การตรวจเลือดแม่ลูก 4 คู่ ที่เด็กมีศีรษะเล็ก เพื่อ หาสาเหตุว่าเกิดจากเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่ ซึ่งผล การตรวจไม่พบเชื้อไวรัสซิกาในร่างกาย ต่อมาได้ ตรวจหาภูมิคุ้มกันระยะสั้นหาการติดเชื้อในกลุ่ม (Flavivirus) คือ ซิกา ไข้เลือดออก และเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ ก็ไม่พบทั้ง 3 ตัว จนกระทั่งมีการ ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคระยะยาวก็ไม่พบในแม่ลูก 2 คู่ แต่อีก 2 คู่นั้นพบ จึงทำาการตรวจต่อไปเพื่อหา ว่าเป็นเชื้อตัวใด ซึ่งในการตรวจสอบดังกล่าวกรม วิทย์ มีเพียงชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อไข้เลือด ออก และเยื่อหุ้มสมองอักเสบเท่านั้น ส่วนชุด ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไวรัสซิกายังไม่มี อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า แม่ลูกทั้ง2 คู่ ไม่มีภูมิ ต้านทานเชื้อไข้เลือดออก หรือเยื่อหุ้มสมอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.