ไกล่เกลี่ยโกงเงินเหลว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 29 ก.ย.ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยศาล แขวงปทุมวันถนนพระราม4 ศาลนัดไกล่เกลี่ย คดีที่บริษัทมาสเตอร์พีซ ออแกนไนเซอร์ จำากัด เป็นโจทก์ฟ้อง ม.ล.อุบลวดี เลิศอร่ามรัตน์ หรือ ชยางกูร, นางอัญชลี คณฑีวงษ์ และนายอนุชิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.