ſ ตรวจโกดังข้าวสงขลา

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะ ทำางาน ศอตช. เข้าตรวจสอบโกดังเก็บข้าวสาร โครงการรับจำานำาข้าวปี 2555/2556 ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่4 ต.ท่าช้าง อ.บางกลำ่า จ.สงขลา ภายหลัง มีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการ ถูกมอดจำานวนมากรบกวน ทั้งนี้ จากการตรวจ สอบพบในโกดังเก็บข้าวสารไว้กว่า 5 แสน กระสอบ มีกองข้าวบางส่วนล้มได้รับความเสีย หาย ข้าวมีลักษณะป่นเป็นผงแป้ง ได้รับความเสีย หายจากมอด สอบถามผู้ดูแลโกดังระบุว่า ไม่ได้ ฉีดรมควันข้าวมาตั้งแต่ปี 2558 จึงส่งผลให้ข้าว บางส่วนถูกมอดกินได้รับความเสียหาย ขณะที่ พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ป.ป.ท.เขต9 เปิด เผยว่า หลังจากนี้หน่วยงานเกี่ยวข้องจะทำาการ ตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการจัดเก็บ ข้าวสารทั้งระบบต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.