หลังป่วยหนักน�น3เดือน ตำ�น�นสอยคิวปู่ตึกล�โ่าล่ก รุ่นบุกเบิกวัย86ปี เจ้�ของทองอชก.

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

“ตึ๊ก โคราช” มงคล กั้นฝากลาง นักสอยคิวรุ่นบุกเบิก เจ้าของเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ. 2002 ที่ประเทศเกาหลีใต้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.