สบร้อ�สงกกีรฬม�พมละวลฟิชนต

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรม พลศึกษาคนใหม่หรือคนที่ 27 นับ ตั้งแต่ก่อตั้งกรมพลศึกษา มา 82 ปี เปิดเผยว่า แม้จะมีระยะเวลาเพียง 1 ปีก่อนเกษียณอายุราชการ แต่มี เรื่องเร่งด่วนที่ต้อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.