อเมริกานำา 13 ชาติ เจรจา WTO แบนงบหนุนทำาประมง

Daily News Thailand - - เกษตร -

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์แจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา โดยสา�นักงานผู้แทน การค้าสหรัฐ ได้เปิดเผยแถลงการณ์ร่วม ระหว่าง 13 ประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยการ เตรียมเปิดการเจรจาร่วมกับองค์การการค้า โลก เพื่อผลักดันห้ามการให้งบประมาณ อุดหนุนการทา�ประมงที่ก่อให้เกิดการจับปลา ที่ไม่ยั่งยืน

โดยร้อยละ 58 พบปัญหาจา�นวนเรือ ประมงที่มากเกินไป และร้อยละ 31 จับปลา เกินขนาดจนไม่เพียงพอต่อการขยายพันธุ์ ทดแทน รวมถึงปัญหาการทา�ประมงผิดกฎหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ การทา�ประมงของโลก ที่มีจ า� นวนแรงงานกว่า 50 ล้านคน และผลิตอาหารรองรับประชากรทั่ว โลกกว่า 3 พันล้านคน

แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นเพียง 2 วัน ก่อนงานประชุมOurOceanConference ครั้ง ที่ 3 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 16-17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาโดยไม่มี ผู้แทนจากญี่ปุ่น จีน และสหภาพยุโรปเข้าร่วม รับฟังแถลงการณ์ครั้งนี้

ทั้งนี้นอกจากการผลักดันด้านงบ อุดหนุนการท �า ประมงแล้ว แถลงการณ์ดัง กล่าวยังให้ความส �าคัญต่อการรายงานและ ความโปร่งใสของการอุดหนุนการท�าประมง ด้วย โดยมีประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการณ์ ได้แก่สหรัฐอเมริกา แคนาดา โคลอมเบีย ชิลี นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ปาปัวนิวกินี เปรู สวิต เซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และอุรุกวัย ส�าหรับความตกลงหุ้นส่วนยุทธ ศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนี้ มีข้อก �า หนดห้ามการอุดหนุนการทา� ประมงเกินขนาด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อ 12 ประเทศสมาชิกที่ล้วนเป็นสมาชิกใน กลุ่มเอเปก และก่อนหน้านี้ ผลการศึกษาของ สหภาพยุโรปในปี 2556 ที่ผ่านมาถึงประมาณ การงบอุดหนุนการทาประมงทั่วโลกไว้ที่� 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย จะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท โดย สหภาพยุโรปใช้เงินมากถึงกว่า 5,500 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยญี่ปุ่น จีน สหรัฐ รัสเซีย และภูมิภาคไมโครนีเชีย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.