�งยบสภ�เลือกตงใหม่ เลื‘วิษอกณุน’ขู่�ยถ้ก�วฯุ่นไม่วได้�ย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ประยุทธ์” ออกประก�ศ ตั้ง บิ๊กเจี๊ยบ นั่งเลข�ฯคสช. แทน “บิ๊ก หมู” ที่เกษียณอ�ยุ ขณะที่ “บิ๊ก จอม” นั่งสม�ชกิ

พึ่งตำ�รวจ..

น.ส.รวิฌ� ทังสุบุตร พิธีกรร�ยก�ร “ลุกแล้วรวย” เข้�แจ้งคว�มที่กองปร�บฯ หลังถูกคนร้�ย แอบอ้�งชื่อไปหลอกเรี่ยไรเงินจ�กแขกที่เคยม�ออกร�ยก�ร โดยอ้�งว่�จะเอ�เงินไปมอบให้บ้�นเด็กร�ชวิถี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.