บริหารนา้�อย่าไร้ประสิทธิภาพ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ฝนฟ้าอากาศและพายุเป็นเรื่องธรรมชาติที่

ไม่สามารถห้ามได้ บางประเทศอาจโชคร้ายหน่อยที่พายุมักจะ พุ่งตรงเข้าถล่มเป็นประจ�า แต่บางประเทศก็มีพายุเฉียดเข้ามา ใกล้ และก็อาจมีพายุบางลูกพัดเข้าถล่ม ซึ่งแน่นอนปรากฏการณ์ ธรรมชาติย่อมท�าให้แต่ละประเทศโดนฤทธิ์เดชของพายุแตกต่าง กันไป ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนของแต่ละประเทศทั้งในอดีตและ ปัจจุบันก็ประสบชะตากรรมของพายุและน้�าท่วมบ้านท่วมเมือง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.