ติดเชื้อซิกา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

“ซิกา” ครั้งแรกของไทย วอนคนไทยกา�จัดยุง ลาย ลูกน้�ายุงลาย แนะคนท้องสวมเสื้อผ้า มิดชิด ทายากันยุง นอนกางมุ้ง และสวมถุงยาง อนามัยก่อนมีเซ็กซ์ ชี้ ทุกพื้นที่ในโลกแม้แต่ “อเมริกา” ก็มีความเสี่ยง ยันไทยไม่ปกปิด ข้อมูล ตรวจเยอะก็เจอเยอะ แต่ไม่ใช่พื้นที่ ระบาด ด้าน “มะกัน” เตือนหญิงมีครรภ์ อันตรายไม่จ า�เป็นอย่าไปภูมิภาคอาเซียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.