ทัวร์จีน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

“โกลเด้นวีค” คนจีนมาเที่ยวไทยลดฮวบจาก เป้าหมาย 21% ท �าสูญรายได้กว่า 2 พันล้าน ส่วนภาพรวมทั้งปี 59 จ า�นวนนักท่องเที่ยวจีน จะลดลงแค่ 8% คาดต้องใช้ระยะเวลาในการ ฟื้นตัวของตลาดอย่างน้อย 3-6 เดือน ด้าน สมาคมโรงแรมระบุอัตราเข้าพักในโรงแรมรับ คนจีนก็ลดลง 40-50%

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.