รักยีนสร้างแบรนด์ใหม่...

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“โต้ง” ่ ่ ผสานกับสตรีทแฟชั่นเมื่อ2 ปีที่ ผ่านมา และการเริ่มเส้นทางฝัน จากที่ผ่านมา

“โต้ง” บอกถึงแนวคิด การสร้างอาชีพตรงนี้ว่า สิ่ง สำาคัญในการทำาธุรกิจใหม่ขึ้น มา หลักสำาคัญคือ ต้องมองว่า “ใครเป็นคนซื้อ” ก็อย่างที่รู้ เทรนด์ธุรุกิจไปทิศทางไหน ้

มเริ่มจากการมีความหลงใหลในการขี่มอเตอร์ไซค์ แล้ว ทุกครั้งที่อยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์ อยูบูนเบาะมอเตอรไซค กตองนุงยนเท ก็ต้องนุ่งยีนเท่ ๆ ม มี เอกลักษณ์ในตัวเอง ษณ์ในตัวเอง เพื่อ สะท้อนตัวตน และ สร้างสไตล์ของเราเอง” ง า ก ” นด์ ยัง ลลา ดิบ รรม รทำา “กวีพันธ์ มนตรีวงศ์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.