ก่อนจะไม่มี

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“หมอเถื่อน” ทั้งสิ้น ทพ.ดร.ธงชัย อธิบายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ฟันปลอมชนิดที่ผู้ที่ไม่ใช่ ก็คือ ฟันปลอมเถื่อน ฟันปลอมเถื่อน ว่ามีการเติมจุกยางเข้าไปบนฐานฟันปลอมเพื่อ ยึดให้ติดกับเพดาน เมื่อใส่ไปนาน ๆ เพดานก็ จะยุบเพราะรับแรงกดมากเกิน พวกนี้ที่หิ้ว กระเป๋าถือว่าแย่มาก”

ประการสำาคัญคือคนมักเข้าใจผิดว่าฟัน ปลอมเถื่อนที่ใส่นั้นราคาถูกกว่าการทำากับ ทันตแพทย์ แต่ที่จริงแล้ว ราคาใกล้เคียงกัน สิ่งที่แตกต่างคือการทำาที่ร้านกับหมอกระเป๋า จะสามารถทำาได้เร็วกว่า รอแค่ชั่วโมง หรือ 1 วันก็สามารถได้ฟันปลอมได้แล้ว ในขณะ ที่ทันตแพทย์จะมองทั้งปากก่อนว่ามีหินปูน หรือไม่ มีฟันผุ ต้องอุดหรือไม่ ต้องรักษา รากฟันตรงไหนหรือไม่ คือต้องรักษาฟันให้ ทั้งปากเสียก่อนจึงจะสามารถใส่ฟันปลอม ได้ เลยกลายเป็นว่าขั้นตอนในการทำานาน บางคนอาจจะใช้เวลาหลายเดือน ดังนั้นนี่ คือจุดต่าง

“เขาอยากได้เงินเร็วเลยมีการทำาทันที เลย มีการทำาทับฟันที่ผุ เอาลวดเกี่ยวฟันที่ผุไว้ ซึ่งหมายความว่าฟันปลอมชิ้นนี้จะใช้งานได้ไม่ นานเพราะฟันที่ผุก็จะผุทะลุต้องถอนฟันออก ไป ทำาให้ต้องเปลี่ยนฟันปลอมใหม่อีก บางคน เอาลวดไปเกี่ยวฟันซี่ข้าง ๆ ที่ผุทะลุโพรง ประสาทอยู่แล้ว เพียงแค่ 2-3 วัน ฟันที่ผุอยู่ แล้วก็ปวดมาก เพราะแรงจากลวดไปกระตุ้น ให้เกิดอาการ คนไข้ที่ทำาฟันปลอมเถื่อนมัก ใช้ได้ไม่นาน ทำาไปแล้วก็ต้องโยนทิ้ง ต่างจาก ทันตแพทย์ที่จะรักษาฟันทุกซี่ก่อนใส่ฟัน ปลอมเพื่อให้ฟันปลอมใช้งานได้นาน” ทพ. ดร.ธงชัย กล่าวในตอนท้าย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.