เพาะกายวอนกกท.-อลป.กู้ศักด์ิศรี

Daily News Thailand - - กีฬา -

จากกรณีเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ในการ แข่งขันเพาะกายชายหาด เอเชี่ยนบีชเกมส์ 2016 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักกีฬาไทยถูกเจ้าภาพเชิญตัวลง จากเวที 2 รุ่น โดยให้เหตุผลว่า พบสารกระตุ้น ในตัวนักกีฬา ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายบุญชัย แซ่แต้ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมเพาะ กายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยฯ ได้นำานักกีฬาที่ ถูกตัดสิทธิทั้ง 2 คนคือ นายเอกพล ทองสุข รุ่น ความสูงไม่เกิน 172 ซม. และ นายอนัส ภู่มีสุข รุ่นความสูงไม่เกิน 180 ซม. เข้าตรวจหาสาร กระตุ้น เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธ์ิ แต่การ มาครั้งนี้ยังไม่มีการตรวจสารต้องห้ามแต่อย่างใด เนื่องจากมีการประสานงานที่คลาดเคลื่อน ระหว่าง สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่ง ประเทศไทย แต่ในวันที่ 7 ต.ค. นี้ สมาคมจะเรียก นักกีฬาทั้ง 61 คน มารายงานตัว เพื่อเตรียมตัว ทำาการแข่งขันชิงแชมป์โลก ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. นี้ จึงขอเลื่อนไป ตรวจสารต้องห้ามพร้อมกันในวันดังกล่าวอีกครั้ง

นายบุญชัย กล่าวว่า การนำานักกีฬามา ตรวจสารกระตุ้น นอกจากจะเป็นการยืนยันความ บริสุทธ์ิแล้ว ยังเพื่อเตรียมตัวไปเข้าร่วมแข่งขัน ชิงแชมป์โลกในปลายเดือน พ.ย. นี้ ซึ่งหลังจาก เรากลับมาจากเวียดนามได้ 2 วัน ยังไม่มีความ คืบหน้าในเรื่องเอกสารการยืนยันเลยว่านักกีฬา ผิดจริง ตนมองว่าตามหลักสากลแล้วการที่จะตัด สิทธินักกีฬาออกจากการแข่งขันนั้น จำาเป็นจะต้อง มีเอกสารที่ชัดเจนก่อน แต่หากยังไม่มีอะไรชัดเจน ก็ควรให้แข่งขันจนเสร็จสิ้น ซึ่งถ้าผิดจริงจึงค่อย มาลงโทษย้อนหลัง

สำาหรับเรื่องสารต้องห้ามทางสมาคมให้ ความสำาคัญมาโดยตลอด จึงเชื่อว่าเหตุการณ์เช่น นี้ไม่มีทางเกิดขึ้น เลยอยากขอความช่วยเหลือ จากทางการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะ กรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยให้ช่วยขอ ความเป็นธรรมด้วย เพราะสงสารนักกีฬาที่ เตรียมตัวเพื่อการแข่งขันอย่างหนัก แต่ไม่ได้ลง ทำาหน้าที่ในเอเชี่ยนบีชเกมส์ครั้งนี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.