คู่มือลงทุน…เพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ทุนเบื้องต้น 50,0000 บาทขึ้นไป ทุนวัตถุดิบ 25-30% ของราคาขาย รายได้ ธธ ธ สปอร์เห็ด กก. ละ 10,000-30,000 บาท ธธธธธธธธธธธธ ดอกเห็ดแห้ง กก. ละ 1,800-2,000 บาท แรงงาน 3-5 คน ขึ้นไป ตลาด ร้านขายสมุนไพร, ร้านขายยา จุดน่าสนใจ เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.