ſ ชี้เปิดช่องได้คนนอกบัญชี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

“แต่กรณีนี้หากดูจากการวางกติกาและ บรรยากาศทางการเมือง จะเห็นว่ามีโอกาสเป็น ไปได้น้อยที่พรรคการเมืองทั้งหลายจะรวมกัน ยืนยันไม่สนับสนุนให้คนนอกเป็นนายกฯ เพราะถ้าพรรคการเมืองไม่ต้องการนายกฯ คนนอก จะต้องใช้เสียงถึง 375 เสียง ซึ่งถือ เป็นเรื่องยากที่พรรคการเมืองจะร่วมมือกัน ถ้าพรรคการเมืองใหญ่ เช่น เพื่อไทยและ ประชาธิปัตย์ต่างคนต่างเสนอคนของพรรคตัว เอง ขณะที่พรรคขนาดกลางและพรรคขนาด เล็ก รวมทั้ง ส.ว.ไม่สนับสนุนพรรคใดพรรค หนึ่ง ก็จะเกิดสภาพที่รัฐสภาหาตัวนายกฯ ไม่ ได้ ในทางกลับกัน ส.ว. 250 คน ก็จะเดินหน้า รวบรวม ส.ส.จำานวนหนึ่งแล้วเลือกนายกฯ คนนอก ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า ส.ส. จะรวมตัว กันให้ได้ 357 คน” นายจาตุรนต์ กล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.