ผันน้ำา

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

เข้าทุ่ง เผย มีนาข้าว รอเก็บเกี่ยวกลางเดือนนี้ เร่งทีมประชารัฐ ทำาความเข้าใจ ชาวบ้านนอก คันกั้นน้ำาอ่างทอง-สิงห์บุรี น้ำาลดแล้ว หลัง เขื่อนเจ้าพระยาลดการปล่อยน้ำา ชลประทาน ชี้ ยังระบายน้ำาออกสู่อ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง เฝ้า ระวังฝนตกหนักเดือน ต.ค.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.