คาดดอกเบียขาลงต่ออีก1ปี คนกู้ซือบ้าน-รถ-รายย่อยเฮ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 30 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.2300 38.1092 43.4561 33.7030 4.3425 7.7588 24.9013 21,650.00 1,321.85 1,321.85 34.9500 39.5600 46.7375 35.6080 4.5850 8.6463 25.7070 21,750.00 1,322.04 1,322.04 21,254.00 21,750.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

เชาว์ เก่งชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.