ไร้คุณภาพ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ไม่ได้มาตรฐาน โฆษณาเกินจริง ไม่มี อย.หรือ ฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าเป็นภาษาไทย ถูก ต้องตามกฎหมาย จ่อเล่นงานกลุ่มผู้ค้าอัญมณีร้านค้าต่าง ๆ ส่อเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.