ไปทำาประโยชน์ให้ชาติ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ประยุทธ์” โดดป้อง “บิ๊กป้อม” ปัดตั้ง กก. สอบ “ทริปฮ�ว�ย” เชื่อไปทำ�ประโยชน์ ให้ ประเทศช�ติ ห�กใครติดใจให้ไปฟ้องร้องเอง ด้�น “ประวิตร” รองน�ยกฯ ออกโรงยัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.