ศานิตย์แบ่งงานรองผบช.นครบาล

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่กองบัญชาการต �า รวจนครบาล (บช.น.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น.ได้แบ่งงานให้รองผบช.น.ดูแลรับผิดชอบโดยพล.ต.ต. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รับผิดชอบงานจราจรและดูแล บก.จร., พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี รับผิดชอบ งานป้องกันปราบปรามดูแลบก.น.9, พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รับผิดชอบงานกฎหมาย และสอบสวนดูแล บก.น.4, พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รับผิดชอบงานสืบสวนและดูแลบก.สส. บช.น.,พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รับผิดชอบงานจเรตา�รวจและดูแลบก.น.2, พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รับผิดชอบงานบริหาร 1 และดูแล บก.น.5 และ ศฝร., พล.ต.ต.ชัยพร พานิช อัตรา รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและดูแลบก.น.3

พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รับผิดชอบงานถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษพร้อมดูแล บก.น.8,พล.ต.ต.อ า� พล บัวรับพร รับผิดชอบศปก.บช.น.และดูแลบก.น.7, พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รับผิดชอบงานต่างประเทศและงานสืบสวนพร้อมดูแล บก.สปพ .(191) และ พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้ รับผิดชอบงานบริหาร 2 และ ดูแลบก.น.6 และ บก.อก.บช.น. ขณะ ที่กก.ดส.ทาง พล.ต.ท.ศานิตย์ รับผิดชอบและดูแลเอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.