เงิปรันบเฟ้คำาอนกว.ยณ.พุ่ใหง0.38%ม่เหลือต่300ราอเนือยง6ดการ.

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1600 38.1454 43.2988 33.5150 4.3350 7.7575 24.8909 21,500.00 1,314.21 1,314.21 34.8800 39.5950 46.5775 35.4200 4.5775 8.6463 25.6970 21,600.00 1,314.98 1,314.98 21,118.00 21,600.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 3 ต.ค. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

พิมพ์ชนก วอนขอพร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.