คุมพื้นที่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า -

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.