ครูดนตรีศิษย์เก่าไม่ลืมถิ่น

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จ.ปทุมธานี จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่่ ่ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูแพทย์เวร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่เกิดเหตุ เป็นคลองส่งน้า� พบศพนายศราวุธ ขณะรัตน์ อายุ 41 ปี ตกลงไปภายในคลองดังกล่าวเจ้า

เมื่อ วันที่ 3 ต.ค. น.ส.อรกัญญา พรม ด า� รงค์ อายุ 53 ปี ครูสอนดนตรีไทยใน กทม. พร้อมเพื่อนนักเรียนร่วมรุ่นศิษย์เก่าโรงเรียน สระแก้วสามัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว กว่า 20 คน ได้นา�เอาเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเล่นกีฬา และอาหารกลางวันมามอบให้ เด็กนักเรียนที่มี ฐานะยากจน ทั้ง 2 โรงเรียน มีโรงเรียนบ้าน คลองปลาโด ต.ท่าแยก และ โรงเรียนบ้านซับ มะนาว ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ ซึ่งอยู่ใน พื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ มีนักเรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.