‘พิษณุ’ไฟแรงเตรียมชงแผนแก้หนี้ครู มีเงื่อนไขเข้าโครงการห้ามก่อหนี้เพิ่ม

Daily News Thailand - - การศึกษา -

ชุมชนคุณธรรม ...พระสมุห์นพพร ญาณสมฺปนฺโน เลขานุการโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัด ไผ่ล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ด้วยพลัง “บวร” บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน ดร.พิษณุ ตุลสุข

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.