ใต้สะพานแถวธัญบุรี ทุบน่วมสายไฟรัดมือ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ฆาตกรโหดฆ่า 2 ศพหนุ่ม-สาว ใช้สายไฟรัด มือไพล่หลัง ทิ้งศพไว้ใต้สะพานย่านปทุมธานี สภาพมีแผลถูกของมีคมเข้าที่

ตื่นน้ำ�วน.. วอนช่วย..

กลุ่มชาวบ้าน แตกตื่น มาดูคลื่นน้ำาไหลวนผิด ปกติในคลองส่งน้ำาสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ทำาให้ทาง อบต. บางปลา ต้องนำาเรือลงไปสำารวจ พบว่าจุดที่มีน้ำาวนเป็นแค่เพียง แนวคันดินเก่า (ข่าวหน้า 13)

กลุ่มผู้ค้าขายจากในพื้นที่ 8 เขต ของกรุงเทพ มหานคร เดินทางมารวมตัวยื่นหนังสือ ที่ทำาเนียบรัฐบาล ขอความเป็น ธรรม ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯเพื่อขอให้ทาง กทม. ชะลอการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทางเท้าที่ค้าขายอย่างสุจริต ออกไปก่อน หลังถูกยกเลิกจุดผ่อนผัน เมื่อวันที่ 3 ต.ค. (ข่าวหน้า 9)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.