“เลือกตั้ง60”

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ฉบับประจำาวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 หลายๆข่าวพาดพิงรัฐบาลและนายกฯ เข้มข้นประกบกระแส ด้วยเป้าประสงค์ชัดเจนต้องการกระทบใคร …..... อย่าไปคาดเดา สถานการณ์หลังการเลือกตั้ง... เสนอให้ไตร่ตรองกับสิ่งที่เกิด ขึ้น ณ เวลานี้... 1. บุตร ซึ่งก็หลานชายลุง ตู่กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับงานใกล้ตัว(มาก) 2. ทริปหรู 20.9 ล้าน บาทประชุมรมว.กลาโหมอาเซียน-สหรัฐที่ฮาวายโดยรองนายกฯ

…..... อาจมีบางกลุ่มที่ถูกคสช.ไล่บี้ หาช่อง แต่ความจริงอย่างที่สุดหากทั้ง และ ดูแลพฤติกรรมตัวเองและผู้ใกล้ชิดให้เหมาะสม …..... กับดักใหญ่รัฐบาลและนายกฯต้องระวัง

มาตรการใดสนองนโยบาย ปราบโกง,โปร่งใสปฏิบัติต่อฝ่ายอื่น

พูดกันมากตอนนี้โกงเหนือโกงคือ โกงความยุติธรรม,ความเป็นธรรม,ความเสมอภาค …..... ทางออกมีครับ กรณีบริษัทรับเหมาในทัพภาค 3 ก็ให้ป.ป.ช.

ดำาเนินการไต่สวนเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะตรงไปตรงมา …..... ส่วน ทริปฮาวายด้วยโบอิ้ง 747 การบินไทย... คำาชี้แจงของกระทรวง กลาโหมลดข้อข้องใจอย่างจำากัด คำาถามทำาไมใช้เครื่องจัมโบ้ 400 ที่นั่งเช่าเหมาลำา - เพราะไปคณะใหญ่ 38 คน คำาถามทำาไมแพง- ฯลฯ …..... ภาพ …..... นสพ. ... เห็นเสมอๆ พอเข้ามาอยู่ในวงจรอำานาจมักขาดความ ระมัดระวัง... เข้าใจไปทำางานเพื่อชาติมิได้ไป เที่ยวแต่เพียงใคร่ครวญ ก็จะ ได้อีกคำาตอบหนึ่ง …..... ปีเศษๆที่เหลือของรัฐบาล คสช.พึงหลีกเลี่ยงกับดักข้อครหา

ให้ไกลสุด …..... ... ไม่น่าเชื่อเพียง 2 เรื่องก็ทำาลายความน่าเชื่อ ถือของดีเอสไอร้ายแรง 1. คดีสมคบฟอกเงิน,รับ ของโจรมูลค่าพันล้านที่ มีหมายจับอยู่ผ่าน ไปหลายเดือนเงียบสนิท …..... 2. การเสียชีวิต ของอดีตพนักงานที่ดินพังงาใน ห้องควบคุมของกรม ที่เอาถุงเท้า ผูกคอตายคาบานพับประตู... ตามจี้ติดๆก็ยังเงอะๆงะๆ …..... ชื่อเสียง,อนาคตอธิบดีดีเอสไอ ฝากไว้ตรงนี้ ก็คงปัดเป่าลำาบากหากตอบ 2 คำาถามไม่กระจ่าง ทำาไมผู้ต้องหาคดีออกเอกสารสิทธิมิชอบที่ภูเก็ต,พังงา ถึงต้องตาย …...... ... ฝนยังหนักครับ ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้จนถึง 8 ต.ค. ยังเป็น พื้นที่รับฝนต่อเนื่อง โดนด้วยหนัก ถึงหนักมาก …...... คนกรุงเทพฯและปริมณฑล ในพื้นที่เสี่ยงพึงเตรียม รับนำ้ารอการระบายแบบเข้มๆเพราะช่วงเวลา มันนานขึ้นเรื่อย... ชีวิต ก็ลุยนำ้ามะล่อกมะแล่กต่อไปพึ่งพากทม.ได้เช่นที่เห็น …...... ... พื้นที่เกิดเหตุไกลตัวแต่หัวข้อใกล้ ของรัฐบาลโคลอมเบียกับกบฏ ตัว... ไม่น่าเชื่อ ข้อตกลง ฟาร์กต่อสู้ทำาลายล้างมา 52 ปี

…..... ครับ ทั้งๆคนในประเทศต้องการสันติสุข แต่เพราะประธานาธิบดี กระทำาไปโดยชาว โคลอมเบีย เข้าไม่ถึงรายละเอียด …..... ย้อนมาถึง บ้านเราช่วงกำาลังร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเลือกส.ส.,ส.ว.,ที่มา นายกฯ ...ขอพื้นที่ประชาชนร่วมรับรู้เพื่อให้ สะท้อนความ ปรารถนาแท้จริงของเจ้าของประเทศ

…..... ... ก็พูดกันไปเจ้าตัวอึดอัด... กลับมองว่ารมช. กลาโหม ได้รับความไว้วางใจจากบิ๊กตู่บิ๊กป้อม เป็นหัวหน้าทีม 13 อรหันต์ใน ตัวแทนพิเศษของ รัฐบาลแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ …..... อาจมองว่าตั้งหน่วยงานเยอะแยะรุงรัง? ความเป็นจริงคือชุดใหม่มีหน้า ที่ประสานงานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่สื่อสารบน โดยตรงถึง นายกรัฐมนตรี ลดขั้นตอนเข้าซอยเล็กซอยน้อยเดินซอกแซกตามถนน ไป …..... ... ถกเถียงกันทุกปี รับ ด้วยปุจฉางดกินเนื้อสัตว์ได้บุญจริงหรือ? คนกิน เนื้อสัตว์ทำาบาปหรือ? มีอ้างถึง เป็นเรื่องเป็น ราว …...... อย่างนี้ดีไหม อาจมิได้เกิดจากการกินหรือไม่กิน โดยตรง... เพียงท่านๆสมัครใจกินผักโดยไม่ฝืนไม่ถูกบังคับตรงนั้นแหละ จะเกิด รู้สึกสบายใจเบาโล่งปลอดโปร่ง

…...... ... 09.00 น. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จัดกิจกรรม เติมฝัน ปันนำ้าใจ กับ BAM ปีที่ 9

ส่งเสริมการเรียนรู้น้องๆเยาวชน ที่ SEA LIFE Bangkok Ocean World สยามพารากอน ….... 10.00 น. จัดนิทรรศการ The Legend is Here แสดงรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกัน Harley Davidson รุ่ นหาชมยาก ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี …..... 11.00 น. ประธานกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดงาน “มหกรรมลดทะลุพิกัด... เซลฟอร์มยักษ์ ลดยกฮอลล์” ลด ราคาสินค้ากว่า 1 ล้านรายการ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถึงวันที่ 9 ต.ค. …..... 15.30 น.

ประธานกรังด์ปรีซ์กรุ๊ป เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การ ลงทุนในรถยนต์” ในหลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 2 แบ่งปันประสบ การณ์ มุมมองและความรู้ที่โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ …..... แนะนำาหนังสือ...

ศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข เป็นประธานแถลงข่าว ศิลปะ เฉลิมพระเกียรติ “คำาพ่อสอน” โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2 โดยมี วรัทยา วัฒนายุทธ วิทิตนันท์ โรจนพานิช จารุต วงศ์คำาจันทรา ธธ สุไลมาน ยาโม ธ ภัทรียา ณ นคร ธ และ ภัทริส ณ นคร ร่วมงาน ที่แปซิฟิค ซิตี้ คลับ อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส

เทศกาลอาหารเนเธอร์แลนด์ กาเริล โยฮันเนิส ฮาร์โตค เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำาประเทศไทย เป็นประธานเปิดเทศกาลอาหารประจำาชาติเนเธอร์แลนด์ โดยมี มร.วิม เอ็น. เอ็ม. ฟาเก็ล และ อัลเบิร์ท คอยด์ ร่วมงาน ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ รุจิตร สุธนะเสรีพร จัดงานเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นนวัตกรรมใหม่ “ซิสเลญ่า เลอ แต็งท์” โดยมี มร.ปาสกาล แคพปิตานน์ ธ ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสด์ิ นภาลัย อารีสรณ์ ปาวา นาคาศัย และ รพี ชูสุวรรณ ร่วมงานที่ โรงแรมโซฟิเทล แบงคอก สุขุมวิท

หนูด่วนชวนกินเจ คีรี กาญจนพาสน์ และ อมร กิจเชวงกุล เป็นประธานเปิดงาน “หนูด่วน ชวนกินเจ ปีที่ 10” โดยมี ดร.อาณัติ อาภาภิรม รศ.จารุพร ไวยนันท์ มารุต อรรถไกวัลวที ศ.เจริญ วรรธนะสิน และ ทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ ร่วมงาน ที่สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดำาเนิน งานของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง ตำาบลเชียงกลม อำาเภอปากชม จังหวัดเลย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.