กกร.จรั�แก้กม.ธรกิจพันฉบับ ดันไทยแข่งขันอันดับ20กว่าโลก

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 4 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.2100 38.0892 43.0530 33.3660 4.3413 7.7913 24.8731 21,450.00 1,309.70 1,309.70 34.9300 39.5388 46.3300 35.2700 4.5825 8.6825 25.6783 21,550.00 1,310.50 1,310.50 21,057.00 21,550.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.