เร่งโชว์ผลงาน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

ผ่านไปแล้ว 2 ปี กับการทำางานของ รัฐบาลภายใต้การกำากับดูแลของ พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางสารพัดปัญหาที่ต้อง แก้ไข ที่ต้องปฏิรูป “งานหิน” “ปฏิรูป”

ที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ทำาให้คนไทยทั้งประเทศ เกิดอาการเสพติด โดยเฉพาะการแจกสารพัด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.