บิ๊กป้อม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ยุบสภา หากเลือกนายกฯ ไม่ได้ “วิษณุ” แจง ซา้�เป็นการใช้อ า�นาจของรัฐบาลตราพ.ร.ฎ. เป็น ทางสุดท้ายถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อ ยันที่พูดเรื่อง ใช้ ม.44 ไม่ได้จะส่งสัญญาณอะไรยอมรับพูด ผิดกาลเทศะบ้างต้องขออภัยด้วย “บิ๊กตู่” บอก อย่าไปคาดหวังจะอยู่อีก 8 ปี ให้รอดปีนี้ก่อน โอดวันนี้ ครม.ถูกด่าจนป่วยหมดทั้งคณะเหลือ ท่านผู้นา�คนเดียว ว้ากภาพผู้หญิงอาบน้า�กบัน้า� ขังบนถนนอายไปทั่วโลกแล้วลั่นให้มีรูปฟ้อง มาเยอะ ๆ จะเล่นงานผู้รับผิดชอบให้เดือดร้อน ให้หมด โวยใส่สื่ออีกท่านผู้นา�พูดอะไรก็ไม่ฟัง รู้สึกเกลียดที่เป็นแบบนี้ บอกก�าลังแก้ปัญหา ประเทศ อย่าเอาปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ มากวน ใจกัน “ศรีสุวรรณ” ยื่น สตง.สอบ “บิ๊กป้อม” ใช้เงินค่าเดินทางแพงเวอร์ชี้ขัดแนวคิดค่านิยม 12 ประการของนายกฯ “บิ๊กป้อม” ท้าตรวจ สอบได้ ลั่นไม่ได้กินคาเวียร์กินแค่ข้าวก๋วยเตี๋ยวไม่มีคนติดเครื่องไปเที่ยว “มาร์ค” ขอให้ความเป็นธรรมกับพี่ใหญ่ คสช.ก่อน เพราะเคยท า�งานด้วยกันก็เห็นเป็นคนสมถะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.