ร้องเรียนถนนที่ภูเก็ตเป็นหลุมเป็นคลื่น เป็นอันตรำยต่อรถยนต์ที่สัญจรไปมำ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.