ขึ้นบัญชี25ภาพยนตร์มรดกชาติ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

1 ใน 25 ..ภาพยนตร์ไทย เรื่อง “ไผ่แดง” นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี เรื่อง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2559 เป็น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.