ยืนเกือบไม่ได้

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ทางเท้าบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี สาขา ถนนพระราม 2 สภาพชำารุดจนทำาให้ ประชาชนที่มายืนรอรถประจำาทางในจุดดัง กล่าวต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยในการยืน กันเอง จนเห็นได้ว่าพื้นที่ว่างคือจุดที่ทาง เท้าไม่สามารถยืนได้ ที่สำาคัญตลอดแนวใน คุณชาย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ได้แต่ฝากบอกว่าถ้าไม่อยาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.