(1)

Daily News Thailand - - การศึกษา -

เจ้าแรมซี่ หมายอร์กี้ขวบกว่าของผม เท่าไหร่

มันคงคิดว่าผมเป็นพวก early bird หรือ morning person ที่อยากจะกระโดดผึงจากเตียงมาทักทายโลกตั้งแต่แสง แรก ๆ ของพระอาทิตย์เริ่มกะปริดกะปรอยแตะท้องฟ้าที่ยังมืด มิดอยู่ ไม่ค่อยรู้จักผมดี

ผมคงไม่ว่าอะไรหรอกถ้ามันจะตื่นเต้นกับยามเช้าของมัน อยู่คนเดียว แต่นี่มันต้องโดดขึ้นมาบนเตียงแล้วพยายามทุกวิถี ทางที่จะปลุกผมให้ได้

ถ้ามันเป็นคนก็คงจะร้องตะโกนทำานอง Rise and shine, sleepyhead! = ตื่นขึ้นมาแล้วทำาตัวให้สดใสสิเจ้าขี้เซา (ความจริงมันเกิดเมืองไทยแต่สายพันธุ์ยอร์กี้ หรือที่เรียกเต็ม ว่า Yorkshire terrier ทำาให้ผมคิดเอาเองว่าถ้ามันพูดได้คงพูด ภาษาอังกฤษสำาเนียง Yorkshire)

แต่นี่มันไม่ใช่คน มันจึงเห่าเสียงแสบแก้วหู พิสูจน์สำานวน อุปมาอุปไมยฝรั่งที่ใช้กล่าวถึงคนที่ปากร้ายแต่ใจดีว่า His bark is worse than his bite. = การเห่าของเขาร้ายกว่าการกัด

แต่ผมก็วิวัฒนาการตอบสนอง ปรับตัวฝึกฝนตนเองจน สามารถนอนต่อได้โดยไม่ยี่หระต่อเสียงเห่าที่ระเบิดกลบเสียงนก เสียงกากระเจิงด้วยพลังที่น่าจะเกิน 100 เดซิเบล

แต่เจ้าแรมซี่ก็ไม่ยอมแพ้ ปรับยุทธศาสตร์โดยเสริมเสียง เห่าด้วยการกระโดดขึ้นมาเหยียบตัวผม ซึ่งบังคับให้ผมต้องพลิก ตัวนอนตะแคงทันทีที่มันกระโดดขึ้นเตียงเพื่อไม่เปิดจุดตายให้ มันเหยียบ

มันก็ยังไม่ลดละ พยายามเลียหน้าเลียหูจนผมต้อง สะลึมสะลือยื่นแขนออกไปหนึ่งข้างฝึกหมัดพันมือมวยหย่งชุน กับมันจนมันหมดแรงไปเอง

แล้วในที่สุดผมก็จะได้นอนต่อจนกระทั่งนาฬิกาปลุกสิบ นาทีต่อมา

นักวิทยาศาสตร์พบว่าคนเราแบ่งได้เป็นสองประเภท คือมีพวก early birds หรือ larks ซึ่งหมายถึงพวก morning persons นี่แหละ (เจ้าแรมซี่เป็น morning dog) แล้วก็มีพวก night owls

ที่น่าสนใจคือผู้หญิงจำานวนมากจะเป็น larks ในขณะที่ ผู้ชายจำานวนมากเป็น night owls (แม้แต่พวกที่ไม่ได้เที่ยวดึกดื่น แต่ชอบทำางานดึก ๆ เพราะสมองปลอดโปร่งในช่วงนั้นมากกว่า)

คำาอธิบายปรากฏการณ์นี้คือสิ่งที่เรียกว่า circadian rhythm = จังหวะที่ซ้ำารอบทุก 24 ชั่วโมง หรือนาฬิกาธรรมชาติ ภายในร่างกายคนเราทุกคน เรียกภาษาง่าย ๆ ว่า biological internal clock ที่ทำางานไม่ว่าจะมีแสงหรือไม่มีก็ตาม.

บ๊อบ บุญหด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.