เตะรอผหลนูแพน้ทอยย์ ชี้ข้อห�หนัก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

แจ้งข้อหา “เพื่อน บ้านตีนโหด” กระทำา การด้วยการทารุณโหด ร้าย มีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.