‘บิกจา’มาโหดข่ปลดโค้ช ตะถ้าชกวร้ดอคคิว้างส์ทคัอพง

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่สำานักงานคณะ กรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ บ้านอัมพวัน กทม. “บิ๊กจา” พล.ต. จารึก อารีราชการัณย์ นายกสมาคม กีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ เลขาธิการ สหพันธ์เซปักตะกร้อแห่งเอเชีย พร้อม ด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้ให้การสนับ สนุน ร่วมกันแถลง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.