โผล่อีกศพท3 ตำ�รวจเตน ล่�ฆ�ตกรต่อเนื่อง ฆ่�เหี้ยมช�ยเร่ร่อน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

โผล่อีกศพที่ 3 คนร้ายเหี้ยมจับ มัดมือเท้า ปาดคอชายเร่ร่อนดับ ทิ้งศพใต้สะพานโทลล์เวย์ หน้า สถาบันธัญญารักษ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.