จ่ช�งย‘เยีนำ้�ยทว่ยวม�’ ไม่‘เกเกิษนต30ไร่รกร’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“บิ๊กฉัตร” สนองคำา สั่งนายกฯผุด 3 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำาท่วม เตรียมเสนอ ช่วยเกษตรกร ไร่ละ 1,113-1,690 บาท ราย ละไม่เกิน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.