นำ�ทว่มกระทบจีดีพี7พันล้�น เชื่อมั่นฯกันย�เพิ่มจิ๊บจ๊อย ชี้เศรษ�กิจสั���ณดีขึ้น

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 6 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.3200 38.1903 42.8558 33.0040 4.3538 7.8013 24.9276 20,850.00 1,265.35 1,265.35 35.0400 39.6425 46.1313 34.8950 4.5963 8.6913 25.7345 20,950.00 1,266.15 1,266.15 20,481.00 20,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.