มากเกินไปหรือเปล่า มีเหตุผลในการใช้อยู่ อะไรที่ หมูไม่กลัวนำ้า ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ให้ตรวจสอบ ศรีสุวรรณ จรรยา คนใกล้ชิด บทบาทของพลเมืองดี ม.44 สั่งย้ายข้าราชการ ยังไม่มีการสอบสวน เสื่อม คนในตระกูลจันทร์โอชา โวยวาย ไม่โดนเองไม่รู้สึก โ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำา .......... ช่วงนี้น่าเห็นใจท่านผู้นำา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. มีเรื่องให้ต้อง ตลอด เวลา...เข้าทำานอง ...ทั้ง เรื่องคนใกล้ชิด คนใกล้ตัว คนในบ้านยัง ...ยังต้องเจอเรื่อง นอกบ้านเข้ามากระหนำ่าซำ้าซ้อนขึ้นมาอีก.......... กรณีล่าสุดที่เจ้า หน้าที่ ไม่ให้ นักศึกษาและ ด้าน ชาวฮ่องกง วัยเพียง 19 ปี เข้า ประเทศ...พร้อมกักตัวนานถึง ...ก่อนจะ ส่งกลับประเทศ...จะเป็นเพราะ ขอมา หรือ ไปเองก็ตาม...ทำาท่าจะ .......... เพราะผลที่ออกมาได้ไม่คุ้มเสีย... ประโคมข่าวนี้ไปทั่วโลก.......... ส่วนปฏิกิริยาจาก อย่างสำานักงานข้าหลวงใหญ่ ด้านสิทธิ มนุษยชน สหประชาชาติ หรือ และสำานักเลขาธิการใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร...ต่าง ในทำานองเดียวกัน... ถึง และตอกยำ้า เสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทยยังถูก .......... ประเทศไทยที่บอกว่าเป็น เสียกระจุย.......... ส่วนปฏิกิริยา ออกแถลงการณ์ว่า ทางวิชาการอัน ได้รับเชิญ ออก จาก อาจ โจชัว หว่อง เป็นการ ของนิสิต...ทั้งนี้ ให้ร่วมเสวนาในกิจกรรม ดำาเนินการโดยนิสิตชั้นปีที่ 1 .......... แต่สุดท้าย การแสดงความคิดเห็นได้อยู่ดี...แม้ โจชัว หว่อง เป็น ๆ ในเวทีเสวนาได้ โจชัว หว่อง ด้วยโปรแกรมสไกป์ข้ามประเทศได้ อยู่ดี.......... สะท้อนให้เห็นถึง ของผู้บริหาร ปรับตัว จะ ก็ตาม...แต่ด้วย ยัง บ้านเมือง ปรับความคิดไม่ทันต่อ ไม่ทันต่อ เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาไปไกลเป็น ไปแล้ว.......... หลังจาก รองนายกฯ ด้านกฎหมาย โยนหินถามทางว่าสามารถใช้ ...หากหลังการเลือกตั้งแล้วยัง นายก รัฐมนตรีได้.......... ทำาเอา รุมกระหนำ่า รองฯ วิษณุ เสีย ...เพราะเป็นการ ...ก่อน ภายหลังว่าเป็นการถามนำาเชิงวิชาการจากนักข่าว จึง ... จะใช้ ม.44 เพื่อยุบสภา.......... หัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ... มากขึ้น เรื่อย ๆ ว่าจะเป็นการ สูงสุดของประเทศตามระบอบ ประชาธิปไตยหรือไม่...ทั้ง และ .......... ร้อนถึงท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” ถึงกับต้อง ว่ามีการใช้ม.44 ...ท่านผู้นำาตอบเพียงว่า ที่ใช้ม.44 ไปมีความหมายหรือไม่ ...ถ้าไม่มีเหตุผล .......... ต้องจับตาดูต่อไปว่าอาการ จะบานปลายไปแค่ไหน...หลังจาก อธิบดีอัยการ สำานักงานคดีอาญา ท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” จะ ทั้ง จอมร้องเรียนที่ให้ตรวจสอบ .......... มองเป็น บ้านเมืองของตน...ต่างจากท่านผู้นำา ที่ใช้ กล่าวหา โดยที่ ทำาให้ข้าราชการผู้นั้น ...แต่พอ โดนบ้าง จะ ...ทำานอง .......... หลัง ปรเมศวร์ จากตำาแหน่งเสียแล้ว ...ไปรักษาการตำาแหน่ง อัยการสูงสุด พร้อมกับ ที่เกิดขึ้น.......... ยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง การทำางานของผู้นำารัฐบาล กล้าชนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง.......... การทำางานของ โดย ...ขณะที่ วันก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ มีชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา... รัฐบาลหวังว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษประมาณ จะมีเม็ด เงินลงทุนถึง .......... เชื่อว่า ที่จะ ให้เข้ามาลงทุน...แต่เกรง จะมีบางบริษัทที่ จากอดีตที่ปรึกษาที่ปัจจุบันเป็น ช่วย นี้ กว้าน ในตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นไปล่วงหน้า...อย่างนี้จะเรียก ว่า หรือไม่...ท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” ว่า บริษัทไหนได้รับอานิสงส์นี้บ้าง.......... เหลียวดู เพื่อน บ้านรั้วติดกัน แต่ ไปอีกขั้น...เมื่อรัฐสภา เมียนมาเดินหน้า ว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประกาศ ใช้มาตั้งแต่ ซึ่งเป็น ใน อดีตใช้ในการปิดปากและจับกุม ทางการเมือง ตลอดมา.......... ประชาชน กำาลังได้ รสชาติ ของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก มากขึ้น... ที่ยังมีกฎหมายความมั่นคง ไว้ ในการแสดง ออกของประชาชน .......... .......... สวดศพ พี่ชาย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ที่ศาลา 1 วัดพระ ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขต บางเขน กรุงเทพฯ เวลา 18.30 น. ถึงวันที่ 10 ต.ค. เผาวันที่ 11 ต.ค. เวลา 14.00 น. .......... รอง ...ถึงกรณีที่ และ ท่านผู้นำา ที่ปกปักรักษา ที่ถูก ออกมา สรรเสริญว่าเป็น แต่พอมาถึงยุคนี้ สมัยนี้ กลับถูกสังเวย กับสิ่งที่เกิดขึ้น..........

สามัญประจำาปีครั้งที่ 34 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มุทิตาจิตคิดถึงคุณครู อาจารย์สุมิตรา พงศธร ให้เกียรติร่วมงาน “MD 55 มุทิตา จิตคิดถึงครู” จัดโดย นักเรียนมาแตร์เดอี รุ่น 55 เพื่อพบปะสังสรรค์และรำาลึกพระคุณครู โดยมี ขวัญจิต เทพภักดี ดร.ณัชร สยามวาลา โรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์ และเพื่อนร่วม รุ่น ร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำาริ

ประชุม พล.ต.ท.วิสนุปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) จัดประชุมคณะกรรมการนักศึกษารวมรุ่น โดยมี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ สุจินต์ หวั่งหลี อนุทิน ชาญวีรกูล วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ร่วมงาน ที่บมจ. ล็อกซเล่ย์

แฟชั่นวีคคุณหนู ธ ชนิสา แก้วเรือน จัดแถลงข่าว “สยามพารากอน คิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่นวีค 2016” ปรากฏการณ์แฟชั่นวีคเด็กครั้งใหญ่ โดยมี ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ ธีรศักด์ิ อรุณเริ่มวัฒนะ ยุวดี ปิตะสิงห์ และ ศักด์ิสิทธ์ิ พิศาลสุพงศ์ ร่วมงาน ที่สยามพารากอน

เปิดตัว มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ เป็นประธานเปิดตัวสินค้า Home & Living ของกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทยจัดแสดงในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 35 โดยมี มร.โยชิ ฮิเดะ นากาโนะ มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ และ อธิป พีชานนท์ ร่วมงาน ที่ศูนย์ฯสิริกิต์ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธ เสด็จฯไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.